Enviament gratuït a partir de 30€

Seguretat protecció a compradors

Els pagaments de les compres en dolcart.com mitjançant targeta es fan a través de Redsys (Canal oficial de pagament de Banc Sabadell) amb tots els sistemes d'encriptació i seguretat de transferència de dades a través del protocol SSL, per la qual cosa el comprador gaudirà en tot moment amb la protecció d'aquests canals.

Li garantim la màxima seguretat en el seu pagament i la confidencialitat de les dades. Totes les operacions de pagament es realitzen a través d'un servidor segur, basat en el Standard SSL, que garanteix la total confidencialitat de les dades de la seva targeta bancària. Aquestes dades viatgen encriptats en tot moment i només amb coneguts pel banc autoritzador, sense que en cap moment es guardin en els nostres servidors.

Pagament amb Targeta:
Utilitzem una passarel·la de pagament segura.
Passarel·la de pagament segura associada al Banc Sabadell.
En realitzar la seva compra mitjançant Redsys obté una forma ràpida i segura de realitzar els seus pagaments.
La comanda s'enviés 48 hores després del pagament mitjançant aquesta via.

Protecció de dades

Les seves dades són incorporades a una base de dades en el moment del registre.

Les dades no s'utilitzaran per a un altre fi que no sigui el de completar la comanda i mai seran distribuïts a terceres parts.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, 14-Dic-1999) i per a donar compliment amb el que s'estableix en la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) vostè podrà, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a: info@dolcart.com

La identitat del nostre lloc web es confirma automàticament abans de la transmissió de qualsevol informació dels clients sol·licitada per a completar una comanda online.

Les seves dades aconsegueixen l'objectiu desitjat o el seu navegador li notifica (abans d'enviar qualsevol informació personal) que el lloc web pot ser que no sigui segur i hauria de ser evitat.

És el nostre compromís el de seguir les pautes marcades per la legislació sobre protecció de dades personals, especialment quant als drets d'informació, accés, rectificació i cancel·lació de dades.

Responsabilitat

En el cas que Dolç Art, S.L. subministri productes o serveis en qualitat d'agent d'un tercer, la transacció amb el client s'entendrà realitzada per dita tercera i, en conseqüència, Dolç Art, S.L. no respondrà de defectes relatius al producte o servei objecte de subministrament ni dels perjudicis que es derivessin per al client. Dolç Art, S.L. no es fa responsable de qualsevol infracció per part de tercers de les condicions particulars aplicables, les presents Condicions Generals o la legislació vigent.

Dolç Art, S.L. respondrà enfront del client per mal o culpa greu, inclosa l'actuació dels seus empleats. Qualsevol altra responsabilitat o indemnització derivada de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals o particulars queda limitada, com a màxim, a l'import del cobrat al client.

Dolç Art, S.L. no serà responsable per altres conceptes diferents als anteriorment descrits. S'exclou expressament per totes dues parts l'exercici de qualsevol acció en reclamació de lucre cessant.

Dolç Art, S.L. no es fa responsable d'actes o omissions de tercers, ni per actuacions motivades per imperatiu legal, cas fortuït o força major.

Dolç Art, S.L. es reserva el dret a exigir les responsabilitats pertinents al client que mostri un comportament il·lícit o fraudulent o incompleixi les condicions particulars aplicables a cada cas, les presents Condicions Generals o la legislació vigent.

Les marques i logotips que apareixen en aquesta pàgina web són marques de Dolç Art, S.L. i de tercers tant registrades com no registrades, i no poden utilitzar-se en cap mena d'anunci o altres materials publicitaris relatius a la distribució de qualsevol informació o contingut extret d'aquesta pàgina web sense el previ consentiment per escrit del propietari de la marca.

Condicions addicionals

El fet que alguna de les presents Condicions Generals fossin declarades invàlides o inexecutables en virtut de resolució judicial ferma no afectarà la validesa de les restants.

Les presents condicions generals de venda, així com els contractes signats, es regeixen per la legislació aplicable.

Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o l'execució de les condicions generals de venda i tot contracte signat amb un client serà de l'exclusiva competència dels Tribunals de Barcelona.